உங்கள் அனைவரின் மீதும் ஏக இறைவனின் சாந்தியும் சமாதானமும் என்றென்றும் உண்டாவதாக....

Tuesday, July 13, 2010

இணையத்தில் அரட்டை


இணையத்தில் தெர்ந்தவர்களுடன் சாட்டிங் செய்வதில் காட்டிலும்,முகம் தெரியாதவர்களுடன் சாட்டிங் செய்வது தான் அதிகமாக இருக்கிறது.அதிலும் தங்களுடைய உண்மையான விவரங்களை மறைத்து எதிர்பாலினத்துடன் சாட்டிங் செய்வது பிரபலமாக இருக்கிறது..இந்த செய்திக்கு இந்த படம் போதும் என்று நினைக்கிறென்

1 comment: